Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Visie & Missie

Betrokken LEV team

Identiteit: in geloof en met plezier

Wij kennen Gods liefde en willen dat graag doorgeven aan onze leerlingen. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker zijn Gods geliefde kinderen.
Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar school en werk.


Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen aan nieuwe manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Op Kleurrijk ervaren de kinderen de veiligheid en de ruimte om te ontdekken wie ze zijn. Ze krijgen de tijd en begeleiding om te leren samenleven met anderen in de wereld om hen heen. Dit vraagt om onderwijs dat ruimschoots aandacht geeft aan basale kennis en vaardigheden. Maar ook om onderwijs dat kinderen nieuwsgierig maakt naar de wereld.


In een veilig leerklimaat wordt gewerkt aan goede leeropbrengsten die passen bij het niveau van het kind. Door persoonlijke aandacht van de leerkracht voor het kind ontstaat een vertrouwensband waardoor het kind zich veilig kan voelen op school. Zo bereiden wij de kinderen voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs en uiteindelijk de samenleving van morgen.

We streven naar goed onderwijs door middel van ouderbetrokkenheid, goed leiderschap en een gekwalificeerd team.

Ouders in gesprek bij LEV WN school

Onze doelgroep

Kinderen van ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs vanuit de Bijbel en instemmen met de identiteit van Kleurrijk.
Onze identiteit is gezamenlijk vastgesteld in het identeiteitsbeleid met alle 25 scholen binnen de vereniging LEV-WN en is uitgewerkt in de notitie ‘Het-Licht-schijnt’.

Leerkrachten overleggen aan tafel en schoolbord

Onze belofte

Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving.
Zij kunnen dit omdat ze op Kleurrijk geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping.


Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven, zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking op Kleurrijk met ouders nodig.

Copyright © IKC Kleurrijk Waddinxveen | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud